transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does Stake Size Matter in Trust Games?

Författare och institution:
Olof Johansson-Stenman (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Peter Martinsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Minhaj Mahmud (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Economics Letters, 88(3) s. 365-369
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
37583
Posten skapad:
2007-02-28 14:49
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007