transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sitting Bull, Shakespeare och kommunala reformers namn - Om Best Value och andra reformer som varumärke

Författare och institution:
Rolf Solli (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Kommunal Ekonomi och Politik, s. 7-26
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37579
Posten skapad:
2007-02-26 18:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007