transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förtroendet för mediernas innehåll

Författare och institution:
Lennart Weibull (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Holmberg, S. & Weibull, L. (red). Ju mer vi är tillsammans. Tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle. SOM-undersökningen 2003, s. 283-296
ISBN:
91-89673-04-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
SOM-rapport nr 34
Postens nummer:
37566
Posten skapad:
2007-02-25 11:57
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007