transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bayesian classifiers for detecting HGT using fixed and variable order Markov models of genomic signatures

Författare och institution:
Daniel Dalevi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers), Chalmers); Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers), Chalmers); Malte Hermansson (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Bioinformatics, 22 ( 5 ) s. 517-522
ISSN:
1367-4803
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Analyses of genomic signatures are gaining attention as they allow studies of species-specific relationships without involving alignments of homologous sequences. A naïve Bayesian classifier was built to discriminate between different bacterial compositions of short oligomers, also known as DNA words. The classifier has proven successful in identifying foreign genes in Neisseria meningitis. In this study we extend the classifier approach using either a fixed higher order Markov model (Mk) or a variable length Markov model (VLMk).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi
Postens nummer:
37550
Posten skapad:
2007-02-23 12:13
Posten ändrad:
2008-02-21 19:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007