transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Truth, Appropriateness and Focus

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: Dahl (ed.) "Topic and Comment, Contextual Boundness and Focus". Hamburg: Buske,
ISBN:
3-87118-166-8
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1974
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37535
Posten skapad:
2007-02-22 17:52
Posten ändrad:
2014-01-23 17:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007