transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conventional and Nonconventional Presupposition

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: Hovdhaugen, E. "Papers from the Second Scandinavian Conference of Linguistics. University of Oslo, Dept of Linguistics, s. 1-14
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1975
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37533
Posten skapad:
2007-02-22 17:45
Posten ändrad:
2014-01-23 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007