transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sändare, mottagare och informationsöverföring

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Insikt och Handling. Lund: Doxa, s. 5-23
ISBN:
91-85318-16-7
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1976
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37531
Posten skapad:
2007-02-22 17:14
Posten ändrad:
2014-01-23 17:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007