transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Västergötlands forntid i historiebeskrivning och hembygdsrörelse

Författare och institution:
Gösta Bågenholm (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Kontaktstensil : organ for nordiske arkeologistudenter , 39 s. 35-47
ISSN:
0345-6498
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
37527
Posten skapad:
2007-02-22 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007