transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om analys av kommunikationsverb

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Nysvenska Studier, 57
ISSN:
0345-8768
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1977
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37516
Posten skapad:
2007-03-01 15:57
Posten ändrad:
2014-01-23 17:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007