transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Montague Grammar for a Fragment of Swedish

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: Weinstock (eds.) Proceedings of the Third International Conference of Nordic and General Linguistics. University of Texas.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1978
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
Also in: Logical Grammar Reports 22, University of Göteborg, Dept of Linguistics
Postens nummer:
37511
Posten skapad:
2007-02-22 14:58
Posten ändrad:
2014-01-23 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007