transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Aristide Cavaillé-Coll om rumsakustiska problem

Författare och institution:
Sverker Jullander (Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
Orgelforum, 21 s. 165–166
ISSN:
0280-0047
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Husbyggnad
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899), organ builder, organ buiilding, architecture, France, room acoustics
Postens nummer:
37508
Posten skapad:
2007-02-22 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007