transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Report from the Symposium on Linguistic Perspective in Stockholm, November 1978

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Nordic Linguistic Bulletin, 3 ( 1 )
ISSN:
0348-3290
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1979
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37498
Posten skapad:
2007-02-22 14:05
Posten ändrad:
2014-01-23 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007