transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tankar om språkundervisning

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Lingua, 1
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1983
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
(Earlier version: "Tankar om lärarutbildning in svenska för invandrare" LFI-Nytt, No. 1. 1981)
Postens nummer:
37482
Posten skapad:
2007-02-22 11:31
Posten ändrad:
2014-01-23 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007