transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The EU-WFD in a Swedish costume - an organizational perspective

Författare och institution:
Petra Adolfsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
TWM, May 31- June 2, Ciudad Real, Spain. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
Managing Big Cities
Postens nummer:
37473
Posten skapad:
2007-02-22 14:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007