transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mänskliga rättigheter som varumärke?

Författare och institution:
Dennis Töllborg (Juridiska institutionen & Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
I: Jonas Hartelius (red.), Systemhotande brottslighet. , s. 140-161
ISBN:
91-975991-7-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stockholm: Langenskiöld.
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
37453
Posten skapad:
2007-02-21 14:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007