transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Micro-regionalism

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier)
Publicerad i:
Chapter presentation at UNU-CRIS Workshop on gobal politics of regionalism, Bruges, 15-16 April,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
regionalism, micro-regionalism
Postens nummer:
37435
Posten skapad:
2007-02-21 13:16
Posten ändrad:
2008-12-05 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007