transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is EU an actor in the global south?

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier, afrikastudier & Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Paper presented at the "Annual seminar on European studies", Centre for European studies at Gothenburg University, 14 December 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
EU, development cooperation
Postens nummer:
37433
Posten skapad:
2007-02-21 12:32
Posten ändrad:
2008-11-21 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007