transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Promoting regionalism from the outside

Författare och institution:
Fredrik Söderbaum (Institutionen för globala studier, afrikastudier & Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Paper presented at the Sida Consultative Workshop "Exploring the African agenda: Poverty reduction through regional cooperation", 30 May 2006 ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
regionalism, regional cooperation, Africa
Postens nummer:
37432
Posten skapad:
2007-02-21 11:14
Posten ändrad:
2008-11-21 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007