transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

French and German influences in the organ music of Otto Olsson

Författare och institution:
Sverker Jullander (Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
Davidsson, H. & Jullander, S. (red). Proceedings of the Göteborg International Organ Academy 1994, s. 469-505
ISBN:
91-85974-31-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Sweden, organ music, harmonium music, organist, composer, Otto Olsson (1879-1964)
Ytterligare information:
Skrifter från Musikvetenskapliga avdelningen, Göteborgs universitet [ISSN 1103-2251], vol. 39
Postens nummer:
37405
Posten skapad:
2007-02-20 19:57
Posten ändrad:
2007-09-04 09:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007