transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From beer to bricks to organ pipes : Carl Jacobsen and the Jesus Church

Författare och institution:
Sverker Jullander (Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
The organ as a mirror of its time: north European reflections, 1610-2000 (ed. Kerala Johnson Snyder), s. 191–212
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
organ building history, 19th century, Denmark, Copenhagen, Valby, Jesus church, France, organ builder, Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899), Carl Jacobsen (1842–1914), Carlsberg brewery
Postens nummer:
37391
Posten skapad:
2007-02-20 17:24
Posten ändrad:
2010-02-22 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007