transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Choosing Environmental Policy, Comparing Instruments and Outcomes in the United States and Europe

Redaktör(er):
Winston Harrington (-); Richard D. Morgenstern (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
ISBN:
1-891853-87-2
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
RFF Press
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37382
Posten skapad:
2007-02-20 16:29
Posten ändrad:
2011-10-18 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007