transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some Perspectives on Understanding in Spoken Interaction

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: Furberg, Wetterström & Åberg (eds.) LOGIC AND ABSTRACTION,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
Acta Philosophica Gothoburgensia 1.
Postens nummer:
37354
Posten skapad:
2007-02-20 14:14
Posten ändrad:
2014-01-23 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007