transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consumer Benefits of Labels and Bans on GM Foods - Choice Experiments with Swedish Consumers

Författare och institution:
Fredrik Carlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); P. Frykblom (-); C.J. Lagerkvist (-)
Publicerad i:
American Journal of Agricultural Economics, 89 s. 152-161
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37352
Posten skapad:
2007-02-20 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007