transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Walcker and Cavaillé-Coll: A Franco-German Competition

Författare och institution:
Paul Peeters (Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
Snyder, K. J. (ed). The organ as a mirror of its time: North European reflections, 1610-2000, s. 242-259
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
France, Germany, organ building history, Eberhard Friedrich Walcker (1794-1872), Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899)
Postens nummer:
37335
Posten skapad:
2007-02-26 11:15
Posten ändrad:
2014-05-21 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007