transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Wunderlich's Foundations of Linguistics

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik); Östen Dahl (-)
Publicerad i:
Language, 58 ( 2 ) s. 444-447
ISSN:
0097-8507
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1981
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37323
Posten skapad:
2007-02-20 11:55
Posten ändrad:
2014-01-23 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007