transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ecology of Adult Language Acquisition

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik); Sven Strömqvist (-); Kaarlo Voionmaa (-)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg papers in theoretical linguistics, ISSN 0349-1021; nr 45
Antal sidor:
21
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University, Dept of Linguistics
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1983
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37313
Posten skapad:
2007-02-20 10:58
Posten ändrad:
2014-01-26 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007