transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Myten om det postmoderna arbetslivet - förändringssvindel och ledarskapets tidlösa utmaningar

Författare och institution:
Stefan Tengblad (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen, Human Resource Management)
Publicerad i:
I: Kärreman, Dan och Rehn, Alf (red.) Organisation - teorier om ordning och oordning. , s. s. 103-125
ISBN:
978-91-08669-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Malmö: Liber
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
Medarbetarskap i det moderna arbetslivet.
Postens nummer:
37307
Posten skapad:
2007-02-20 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007