transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local residents' monetary evaluation of sport events

Författare och institution:
Tommy Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Arve Rustad (-); Harry Arne Solberg (-)
Publicerad i:
Managing Leisure, 9 s. 157-170
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
WTP, WTA, Value, CBA, Prospect theory
Postens nummer:
37293
Posten skapad:
2007-02-20 09:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007