transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Orgeln som historisk källa

The organ as historical source

Författare och institution:
Johan Norrback (Institutionen för kultur, estetik och medier & Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
Conference "Musikvetenskap i dag", Göteborg, June 6-8, 2001, arranged by The Swedish Society for Musicology in cooperation with GOArt, the School of Music at the University of Göteborg, and the Department of Musicology at the University of Göteborg.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Doktorand Johan Norrback, Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet. Orgeln som historisk källa. I mitt avhandlingsarbete med tempereringens roll i Johann Sebastian Bachs orgelverk indelar jag källorna i musiken, skriftliga källor, och instrument. Skriftliga källor är de samtida skrifter framförallt inom det tyska språkområdet som har relevans för Bachs orgelmusik. När man spelar repertoar på ett instrument med ren medeltonstemperering märker man snart vissa begränsningar. I samtida skrifter efterlyste man ofta möjligheten att spela i alla tonarter. Andreas Werckmeister formulerar det i titel till Musicalische Temperatur (1691) såhär: "Hur man med ett monochord kan vältempererat stämma ett klaver, i synnerhet orgelverken, positiv, regaler, spinetter, och liknande, för att därmed enligt dagens maner alla tonarter kan tas i en behaglig och uthärdlig harmoni." Finns det ett samband mellan den teoretiska diskussionen och orgelbyggandet? Efter återföreningen av Tyskland har mycket skett inom orgeldokumentationen i landet i samband med restaureringar/rekonstruktioner. Idag har vi inte kvar något av de instrument Bach tjänstgjorde vid. Däremot finns det mycken information om de olika orgelbyggartraditioner han kom i kontakt med. Exempelvis orglarna i St. Jacobi-Hamburg (Arp Schnitger); St. Andreas-Abbenrode (Christoph Contius); slottskapellet i Altenburg (Heinrich Gottfried Trost); domkyrkan i Freiberg (Gottfried Silbermann); St. Wenzel-Naumburg (Zacharias Hildebrandt). Hamburg och Naumburg är exempel på restaureringar/rekonstruktioner som färdigställts de senaste 10 åren med utförlig dokumentation. Altenburg har dessutom med nyare dokumentationer av andra orglar av Trost en unik samtida dokumentation i slottsarkivet. Freiberg har en väldokumenterad historia, och beträffande Abbenrode finns det intressant information från samtida källor. Orgeln i Naumburg, byggd av den orgelbyggare som allmänt anses ha stått Johann Sebastian Bach närmast, återinvigdes i december 2000. Jag tänker visa att en undersökning av dessa instrument ger oss information om tempereringspraxis bland orgelbyggare i den kontext Bach orgelverk kom till, och att orgeln därför kan tjäna som en viktig historisk källa.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
organ, organ building, historical sources, methodology, tuning, temperament, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Postens nummer:
37279
Posten skapad:
2007-02-19 20:14
Posten ändrad:
2010-04-01 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007