transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organisering av tjänster: från den symmetriska interaktionen till införandet av standarder?

Författare och institution:
Eva Gustavsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
91-7246-183-7
Antal sidor:
230
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Bokförlaget BAS
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
Organizing in Action Nets
Postens nummer:
37264
Posten skapad:
2007-02-19 15:20
Posten ändrad:
2010-12-16 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007