transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tjänsteförsäljning på den industriella marknaden. Säljare - köpare och relationens praktik.

Författare och institution:
Eva Gustavsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
37257
Posten skapad:
2007-02-19 14:31
Posten ändrad:
2007-11-09 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007