transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Organ in Seventeenth-Century Cosmology

Författare och institution:
Hans Davidsson (Göteborg Organ Art Center)
Publicerad i:
Snyder, K. J. (ed). The organ as a mirror of its time: north European reflections, 1610-2000, s. 78-91
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
organ, organ building, 17th century, aesthetics
Postens nummer:
37253
Posten skapad:
2007-02-19 14:14
Posten ändrad:
2010-02-22 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007