transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Många fallgropar när Sri Lanka skall byggas upp efter tsunamin

Many pitfalls in the process of reconstructing Sri Lanka after the Tsunami

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för asienstudier (CEAS))
Publicerad i:
Sydasien (Monsun), 2005 ( 1 )
ISSN:
0282-0463
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Med tsunamin vällde inte bara väldiga vattenmassor in över Sydindien. In vällde också bistånd i form av pengar, kläder, mat och andra gåvor. Hur pengarna bäst ska fördelas blir lätt en källa till konflikter, inte minst i Sri Lanka där år av krig och konflikter gjort allt samarbete svårt. Camilla Orjuela skriver om riskerna och möjligheterna i återuppbyggnadsarbetet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Sri Lanka, tsunami, återuppbyggnad
Postens nummer:
37235
Posten skapad:
2007-02-19 12:44
Posten ändrad:
2008-11-25 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007