transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Role-making for accounting while the state is watching.

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Accounting, Organization and Society, 16 ( 5/6 ) s. 521 - 546
ISSN:
0361-3682
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
37220
Posten skapad:
2007-02-19 11:21
Posten ändrad:
2007-11-08 15:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007