transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Book Review: Sam Walton from a European Perspective...

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Commerce and Management.,
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Ytterligare information:
Scandinavian Management
Postens nummer:
37211
Posten skapad:
2007-02-19 10:01
Posten ändrad:
2007-11-08 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007