transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ordningsmakten i stadens periferi. En studie av polisiära gänginsatser i Göteborg, 2004-2005

Författare och institution:
Micael Björk (Sociologiska institutionen)
ISBN:
9789171397812
Antal sidor:
109
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Brutus Östlings bokf Symposion
Förlagsort:
Eslöv
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
37204
Posten skapad:
2007-02-19 07:53
Posten ändrad:
2007-09-13 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007