transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discipline and creative work - designing next year’s car model

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Anders Edström (Gothenburg Research Institute (GRI)); Urban Ask (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
In: Allwood, Carl Martin and Selart, Marcus (eds.) Decision Making: Social and Creative Dimensions,
ISBN:
0-7923-6862-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Dordrecht, Holland: Kluwer Academic Publishers
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
37176
Posten skapad:
2007-02-16 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007