transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stadsdelscheferna och Reformen - Sammanfattning efter fyra år.

City borough managers and the Reform - Summary after four years

Författare och institution:
Sten Jönsson (Gothenburg Research Institute (GRI)); Rolf Solli (Gothenburg Research Institute (GRI) & Förvaltningshögskolan)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Ytterligare information:
Report in the SDU-project January 1994. Övrig rapport.
Postens nummer:
37158
Posten skapad:
2007-02-16 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007