transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hanseatiska fynd - inventering och dokumentation av Stellwagen-orgeln i St. Marien, Stralsund

Hanseatic findings - stock taking and documentation of the Stellwagen organ in St. Mary's in Stralsund

Författare och institution:
Ibo Ortgies (Göteborg Organ Art Center); Martin Rost (-)
Publicerad i:
Orgelforum, 22 ( 3 ) s. 118–123
ISBN:
0280–0047
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Germany, North Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund, St. Marien, St. Mary's, Friederich Stellwagen (1603–1660), organ builder, organ building
Postens nummer:
37114
Posten skapad:
2007-02-15 20:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007