transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Long Term Developments of Swedish Public Finances - Can "Straight Jackets" Reverese the Trends?

Författare och institution:
Yngve Lindh (-); Henry Ohlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Banca dItalia, Rome
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Workshop "Fiscal Sustainability"
Postens nummer:
37107
Posten skapad:
2007-02-15 19:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007