transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The dining experience: Do restaurants satisfy customer needs?

Författare och institution:
Tommy Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Food Service Technology, ( 4 ) s. 171-177
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Experience economics, Hospitality, Value, WTP
Postens nummer:
37090
Posten skapad:
2007-02-20 09:28
Posten ändrad:
2009-02-11 18:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007