transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om normativa och deskriptiva aspekter på explicit och implicit kunskaper

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Datorer och kunskaper/Andersson, S., & Elzinga, A (ed.)/Rapport nr 155, University of Göteborg, Inst. för Vetenskapsteori, 155
ISSN:
0348-5560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37088
Posten skapad:
2007-02-15 14:44
Posten ändrad:
2014-01-23 14:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007