transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språken i Sverige - igår, idag och imorgon

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Kommunerna och Invandrarna/Berman(ed.)/Kommentusgruppen AB, 12588 Älvsjö,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37085
Posten skapad:
2007-02-15 14:37
Posten ändrad:
2014-01-23 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007