transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den generiska modellen

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
RASP Metodikhandboken, SDA AB, Telubteknik AB,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1989
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37071
Posten skapad:
2007-02-15 14:20
Posten ändrad:
2014-01-23 13:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007