transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Five Aspects Meal Model - a tool for developing meal services in restaurants

Författare och institution:
Inga-Britt Gustafsson (-); Åsa Öström (-); Jesper Johansson (-); Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Journal of Foodservice, ( 17 ) s. 84-93
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
37060
Posten skapad:
2007-02-15 13:49
Posten ändrad:
2009-02-27 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007