transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Type and Quantity of Feedback Use as Measure of Language Proficiency

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: Perdue, C. (ed.) Adult Language Acquisition: Cross Linguistic Perspectives. Cambridge: Cambridge University , Vol 1 s. 133-144
ISBN:
ISBN 0-521-41708-2
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
Also in: Gothenburg Papers in Theoretical Linguistics 68. University of Göteborg, Dept of Linguistics.
Postens nummer:
37048
Posten skapad:
2007-02-15 14:00
Posten ändrad:
2014-01-17 12:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007