transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Types of Conflict and Conflict Handling in an Academic Seminar

Författare och institution:
Jens Allwood (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
In: Hultberg, J. (ed.) New Genres in Science Studies, University of Göteborg, Dept of the Theory of Science.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
37045
Posten skapad:
2007-03-01 15:39
Posten ändrad:
2014-01-22 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007