transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Company versus Country Branding: "Same but different"

Författare och institution:
Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Ingeborg Kleppe (-)
Publicerad i:
Primary industries facing global markets: The supply chains and market for Norwegian food/Frank Asche (ed.),
ISBN:
978-82-15-01036-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Universitetsforlaget
Förlagsort:
Oslo
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
37040
Posten skapad:
2007-02-15 11:48
Posten ändrad:
2011-09-19 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007