transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Consuming heritage; The Use of Local Food Culture in Branding

Författare och institution:
Richard Tellström (-); Inga-Britt Gustafsson (-); Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Place Branding, 2 ( 2 ) s. 130-143
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
37038
Posten skapad:
2007-02-15 14:01
Posten ändrad:
2009-02-26 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007