transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Doing Gender Onto the Other: Fiction as a Mode of Studying Gender Discrimination in Organizations.

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Gender, Work and Organization, Blackwell Synergy, 13 ( 3 ) s. 234-253
ISSN:
0968-6673
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Postens nummer:
37029
Posten skapad:
2007-02-15 10:55
Posten ändrad:
2009-02-20 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007